Automatická kresba

Jakou automatickou kresbu vykresluji Já

24.04.2015 14:18
Do galerie jsem vložila malou ukázku mých automatických kreseb. Při napojení na Domov, na nejvyšší boží vůli, která mé kresby vede, tedy vykresluji např. Kresby andělů, archandělů, kteří jsou vám nablízku během těžkých chvil a přítomnost jejich obrazu vám zde na Zemi může dodat porozumění...

Co je třeba k získání automatické kresby pro Vás?

Co je třeba k vyhotovení automatické kresby? Na co vše se můžete ptát?

05.05.2015 11:12
K tomu, abych mohla kresbu vyhotovit potřebuji: vaši aktuální fotografii - co možná nejnovější jméno a příjmení datum narození pokud vás trápí něco konkrétního (např. nemoc, obezita, psychické potíže, nevysvětlitelné či nepříjemné stavy apod.), na kterou se chcete zeptat nebo se vám stala...

Mám zájem o automatickou kresbu a písmo (písmo je součástí kresby)