Jakou automatickou kresbu vykresluji Já

24.04.2015 14:18

Do galerie jsem vložila malou ukázku mých automatických kreseb.

Při napojení na Domov, na nejvyšší boží vůli, která mé kresby vede, tedy vykresluji např.

  • Kresby andělů, archandělů, kteří jsou vám nablízku během těžkých chvil a přítomnost jejich obrazu vám zde na Zemi může dodat porozumění situaci, náhled, odpuštění apod.
  • Dále skrze kresbu vykresluji váš zdravotní stav. Např. stav čaker, fyzické poškození orgánů, částí těla apod. Ale také můžeme zachytit přivtělené duše a jiné energie, které se živí naší životní silou a způsobují např. únavu a nemoci. Ke kresbě zdravotního stavu přidávám informaci o tom, jaká emoce způsobuje poškození daného orgánu apod.
  • Pokud dochází k vážnému psychickému tlaku na lidské tělo, protivení se Božímu Plánu, odmítání procházení vlastní Boží cesty, dopad karmy na člověka, potom se vykreslují emoční stavy člověka a to co je např. svírá, co tvoří tíhu apod.
  • Mám možnost zakreslovat zóny, které tvoříte svým chováním doma nebo geopatogenní zóny ( tedy zóny, které vyzařují z naší drahé matičky Země) a pak tzv. psycho zóny, které si tvoříme sami např. svým rozpoložením - zloba, strach, závist apod. 

Jak v těle, tak v prostoru, který např. obýváte mám skrze komunikaci možnost zarkeslovat přivtělené duše a také mám možnost tyto duše odvádět "zpět domů", tam kam patří. Někdy lze s prosbou Nejvyšší Vůle prostory vyčistit odvedením na dálku, někdy je třeba osobního kontaktu a sezení.

 

 

Pamatujte, že 

I v té nejčernější tmě září Světlo.

I v té největší tmě je světlo.

 

Nemoc je jako náš nejlepší přítel.

Stojí pevně po našem boku dokud ho potřebujeme. Neopustí nás ani v té nejvyšší nouzi, ani když ho zavrhujeme, ani když jím opovrhujeme. Nikdy nás nezradí.  Nebere si nic na co nemá právo. A vrátí se láskyplně, i když se snažíme ho vyhnat.

Je to náš nejlepší přítel, který nás nechá jít svou cestou až ve chvíli, kdy jsme na to skutečně připraveni.

Děkujte svým nemocem za to, že skrze ně můžete rozjasnit svou mysl a svá srdce a učinit prostřednictvím sebe svět lepším.

Kateřina Pfeiferová