Co na regresní terapii s sebou? S čím počítat?

01.03.2016 09:20

Na regresní sezení se chodí vždy po jednom.

Na regresní sezení si můžete vzít pohodové oblečení, aby se Vám v něm dobře sedělo.

Počítejte, že sezení může trvat 3-4hodiny.

Během sezení má klient zavřené oči, aby si mohl události lépe vybavovat a procházet.

Nejde o použití hypnozy.

Ne vždy je hned třeba procházet s klientem minulé životy. Někdy je třeba odloupat slupky potíží jako cibuli, od přítomných okamžiků, až po minulost.

Postupným, opakovaným procházením průchodů se vytříbí důležité detaily a poznatky, které jsou pro Vás přínosem po stránce psychické i fyzické.

Během sezení může dojít k projevům únavy, tíhy, bolestí apod, ale sezení pokračuje až do jejich vymizení, takže klient odchází v pohodě fyzické i psychické.

Jedno regresní sezení zpravidla nestačí a je třeba sezení opakovat, aby se odhalilo co nejvíce příčin vašich potíží.

Během regresního sezení je třeba mít trpělivost a naslouchat pokynům terapeuta. Vše má svůj smysl.

Při sezení je dobré nic nesoudit, neposuzovat, nad ničím "nedumat" a prostě jen prožívat vše tak, jak to přichází. 

Otevřenost je základem k úspěchu. Říkejte vše tak, jak to cítíte, bez obalu. To je důležité.

Na kapající slzy mám připravené kapesníčky :-)

Šálek čaje je samozřejmostí.

Sezení u mne nazývám úmyslně duchovní regresní, aby bylo srozumitelné, že nejde o věc čistě materialistickou, ale že mi opravdu záleží na nás, na Duších.

Neberu člověka jako člověka "v kterým je duše". Neberu duši jako "lidská duše, duše člověka" - nic takového neexistuje. Takové pojmy tomu dáváte, protože jste stále pohlceni imaginární představou, že je tělo a duše a pořád o sobě mluvíte jako " ona pak ta duše" ... Ne ne...

Žádné "ona pak ta duše", ale JÁ.  Já, Duše a mé tělo.

A věřte, tělo je víc myslící, prociťující a prožívající extra živá bytost, než si dovedete představit.

Tělo není věc. Je živé, má "svou duši" a podle toho, jak ho vedeme, v takovém je stavu.

 

Abyste co nejlépe mohli vstřebat vaše nabyté poznatky a dobře si pamatovali nebo abyste si mohli osvěžit, pokud byste pozapomněli, jaké důležité postoje a myšlenky jste během sezení objevili, dodatečně zasílám malý souhrn nejdůležitějších poznání tzv. Mojí Cestu za Poznáním.

Objednávka na sezení

Ráda bych se objednal(a) na hlubinnou regresní terapii