Co to je automatická kresba? Jaké druhy kreseb vyhotovím?

12.08.2015 14:59

Automatická kresba - diagnostická

AUTOMATICKÉ KRESBY - NEJVYŠŠÍ BOŽÍ VŮLE ZACHYCENÁ KRESBOU

 

1. Automatická kresba diagnostická pro lidi.
2. Vztahová automatická kresba mezi partnery. Jak na sebe působíte?
3. Automatická kresba diagnostická pro zvířátka.

 

1. Můžete si požádat o životní radu kudy dál. Můžete si požádat o vzkaz pro Vás co se týče zdraví.
V automatické kresbě vykresluji duchovní bytosti, či rozkresluji Váš zdravotní stav.
Nechávám vždy na Nejvyšší Božské Vůli, jak kresbu vede a kolik obrázků je třeba. Kresba vzniká za asistence nejčistší božské energie. 
Díky "svým" kresbám, mohu pomoci odhalit, jaké emoce, životní zkušenosti a také prožitky z životů minulých, je-li třeba, ve vašich tělech vzbuzují tu či onu nemoc, potíž, přihoršení zdravotního stavu.
V kresbách se objevují také přivtělené duše, bludné květy zla, černé energie apod.
Energií, které na nás působí během života je nespočet.

Mnoho lidí se ptá, jak se chránit před zlem. Před bludnými dušemi? Před černou magií? …
Jediná odpověď je duševní čistota. Čím čistší jste – Vy jako duše, která obývá fyzické tělo, tím méně zranitelní a napadnutelní jste.
Totéž se týká i nemocí. Nemoc je důležitý ukazatel toho, co na sobě máte změnit.
Viz můj článek o nemocech.

Protože každý z nás tu má záležitostí k řešení, objevují se mezi námi různé nemoci, úrazy…
Každá z nás, duší, která se sem inkarnovala, řeší své slabosti. Vše je spravedlivé a dobré, ať už jakkoli těžký život jsme sem přišli do našich těl prožít.

Je dobré pamatovat si jedno přísloví
„To, co nechceš, aby bylo činěno Tobě, nečiň druhým.“
Toto pravidlo funguje velmi dobře. Veškeré naše skutky, ale nejen zlé, ale i ty dobré, nám nezůstane život dlužen. I když si někdy říkáme, že jsou v životě lidi, kteří tropí ostatním zlé věci, podvody, okrádají je, týrají apod.… a že se jim „nikdy nic nestane“.
V pravdě, nikdo svým skutkům neuteče. A když se jim viditelně „nestane“ v tomto životě, o to těžší život přijde v další inkarnaci, a tak dlouho vás budou mezilidské vztahy, nemoci, chudoba, smůla apod. trápit, dokud neodžijete a nepochopíte to, co byste měli.

Proto nabízím svou automatickou kresbu, která vám může poodhalit, kde je „zakopaný pes“.
V diagnostické automatické kresbě uvidíte, které části těla jsou ovlivněny, kterými emocemi. Dále je možné v nich zachytit energetické obaly, ve kterých se pohybujete – nemyslím tím auru.
Mám na mysli obaly, které vytváříte užíváním emocí např. – smutku, pocitu osamění, nevyplakaných slz, vzteku apod.
Např. stává se, že nevyplakané slzy způsobují zadržování vody v těle, otoky a také obezitu.

 

Jsem velmi ráda, že Vám mohu nabídnout také žádost o vzkaz pro Vás. Ke každé automatické kresbě je vyslyšeno a vepsáno automatické písmo.
Jedná se o radu, kterým životním směrem se máte vydat.
Inkarnované duše, lidé, které zde řeší další problémy např. (avšak nejen!) duchovního rázu, mohou obdržet i svou vlastní modlitbu.

Do kreseb nevtiskuji své představy, emoce, názory, vždy je předávám v té čistotě, ve které je dostávám.

Automatická kresba včetně písma může zabrat cca dvě a s přepsáním do pc podoby cca 3hod. 

Je na Božských Bytostech, co Vám vyjeví, nejde o mé představy ani úsudky. Můžete si být jisti, že obdržíte vždy ty pro vás nejvhodnější a nejdůležitější informace.

 

2. Další možností je automatická kresba vztahová.  Jak dva lidé na sebe působí, co je např. k sobě přitahuje, nebo naopak. Co si vlastně v životě máte dát, co jste přišli jeden druhému ukázat.

Tuto kresbu lze použít i na situace, kdy např. se vedle někoho necítíte dobře, jste vyčerpaní, unavení, máte bolesti hlavy, návaly vzteku, střídavých nálad... lze tedy vykreslit i vzájemné působení lidí jeden na druhého.

 

3. Diagnostická kresba je vhodná také k určování potíží u zvířat. Funguje stejně jako u lidí.
Zde bych také chtěla podotknout, že se často stává, že vaše domácí zvíře, od myši, např. po koně, odráží vaše potíže na sobě.
Například, víte-li, že jste výbušní,- kdykoli uděláte chybný krok stranou, vašemu zvířecímu příteli se přitíží. Případně si může způsobit i úraz.
Pokud máte trávicí potíže, váš kamarád je může mít také.
Princip vaší nápravy je vlastně v tomto jednoduchý. Leckdo z nás, totiž raději a snadněji pomáhá okolí, než sobě. Pokud to tak je, tak aby vás naši nebeští přátelé donutili na sobě pracovat, dají vám kamaráda. Když se dozvíte, že váš zvířecí kamarád je nemocen, či má úraz, kvůli Vám, jistě nad řešením svých problémů začnete přemýšlet jinak, než kdyby „to bolelo jen Vás“.
Tudíž nápravou sama sebe pomůžete i svému zvířecímu příteli.
Mnoho zvířátek je takto spojeno se svými pány.

 

Všechny kresby vždy obsahují: kresbu s popisky + doprovodný text k rozboru

 

------------------------------------------------------------


Lidé od pradávna vyobrazují "svaté" bytosti mnoha způsoby.

Pro nás je snadnější, když víme, že má někdo jméno a tvář. Je to pozemský styl vnímání bytostí. I každý člověk má tvář a jméno...

V Duchovním Světě některé Bytosti někdy typické tváře nemají. Tyto Bytosti mohou mít různé tvary - od kapek, přes siluety jakoby v kápích, po kuličky apod.

Jedná se o různé světelné variace, od bílé, stříbrné, po zlatou, ale viděla jsem i růžové, zelené a modré. Andělé bývají skovstně bílí, od skromnějších siluet, až po velmi vysoké archanděly se vznešenými, obřími křídly.

Některé bytosti se vyjevují v lidských podobách, viděla jsem např. siluetu dámy, jemně růžovou, posetou růžovými květy, která snášela Lásku. Ale i  Další...

Někdy sestupují i posvátná zvířata, či různí "Duchovní vládci", např. Ohně, Světla, Vody apod.

Tyto Bytosti také přistupují k těm, kteří si přijdou říci o léčivou energii Světla.

 

Při Kresbě a současně Písmu, které se s kresbou vypisuje, se nejčastěji archandělé představí jménem, které lze vyslovit a je podobné nějakému jménu, které používáme zde na Zemi. V pravdě, možná i oni sami mají svá přesná jména, neboť párkát jsem zaslechla, ale nejsem schopna ani je reprodukovat... Vyslovují se "jazykem", který nejsme schopni ze svých hlasivek vyloudit... Jsou to slova, zvuky, které naše hlasivky a naše ústa nemohou "vyslovit".

Proto pak volí jména podobná těm, co se zde používají.

 

Barvy mají pro ně svůj význam, kterým dávají najevo, čím především "vládnou". Kterými energie ponejvíce disponují nebo, které energie jsou pro váš život zde na Zemi stěžejní.

Modrou mají jako pravdu srdce. Nebo také slzy.

Růžová je láska srdce.

Zelenou dávají jako barvu naděje. Nebo také smutku.

Zlatá je energie boží. Je to nejčistší zobrazovaná energie.

Červená je energie lásky. Ale také zloby a hněvu, zánětu.

Fialová je barva touhy, nebo barva božské ochrany vysokého duchovna

apod...

U každé barvy, kterou použijí k malbě mi vždy sdělí k čemu barva patří a jaký má smysl.

Během kresby mi zobrazují důležité výjevy a zanechávají vzkazy pro lepší pochopení kresby samotné.

 

Přeji krásné dny vám všem, drazí, a mnoho Světla do vašich srdcí.