Diagnostická automatická kresba u mě

26.08.2015 11:44

Automatická kresba - diagnostická

Diagnostická automatická kresba u mě?

1. Automatická kresba diagnostická pro lidi.
2. Vztahová automatická kresba mezi partnery. Jak na sebe působíte?
3. Automatická kresba diagnostická pro zvířátka.
4. Automatická kresba diagnostická – spojení mezi Vámi a Vaším zvířátkem. – proč mé zvířátko něco bolí, je nemocné, mělo úraz-?

1. Můžete si požádat o životní radu kudy dál. Můžete si požádat o vzkaz pro Vás co se týče zdraví.
V automatické kresbě vykresluji duchovní bytosti, či rozkresluji Váš zdravotní stav.
Nechávám vždy na duchovních bytostech, jak kresbu vedou a kolik obrázků je třeba. To se týká zejména zdravotního stavu.
Díky svým kresbám, mohu pomoci odhalit, jaké emoce ve vašich tělech vzbuzují tu či onu nemoc, potíž, přihoršení zdravotního stavu.
V automatických kresbách se objevují také přivtělené duše, bludné květy zla, černé energie apod.
Energií, které na nás působí během života je nespočet.

Mnoho lidí se ptá, jak se chránit před zlem. Před bludnými dušemi? Před černou magií? …
Jediná odpověď je duševní čistota. Čím čistší jste – Vy jako duše, která obývá fyzické tělo, tím méně zranitelní a napadnutelní jste.
Totéž se týká i nemocí. Nemoc je důležitý ukazatel toho, co na sobě máte změnit.
Viz můj článek o nemocech.

Protože každý z nás tu má záležitostí k řešení, objevují se mezi námi různé nemoci, úrazy…
Každá duše, která se sem inkarnovala, řeší své slabosti. Vše je spravedlivé a dobré, ať už jakkoli těžký život jsme sem přišli do našich těl prožít.

Je dobré pamatovat si jedno přísloví
„To, co nechceš, aby bylo činěno Tobě, nečiň druhým.“
Toto pravidlo funguje velmi dobře. Veškeré naše skutky, ale nejen zlé, ale i ty dobré, nám nezůstane život dlužen. I když si někdy říkáme, že jsou v životě lidi, kteří tropí ostatním zlé věci, podvody, okrádají je, týrají apod.… a že se jim „nikdy nic nestane“.
V pravdě, nikdo svým skutkům neuteče. A když se jim viditelně „nestane“ v tomto životě, o to těžší život přijde v další inkarnaci, a tak dlouho vás budou mezilidské vztahy, nemoci, chudoba, smůla apod. trápit, dokud neodžijete a nepochopíte to, co byste měli.

Proto nabízím svou automatickou kresbu, která vám může poodhalit, kde je „zakopaný pes“.
V diagnostické automatické kresbě uvidíte, které části těla jsou ovlivněny kterými emocemi. Dále je možné v nich zachytit energetické obaly, ve kterých se pohybujete – nemyslím tím auru.
Mám na mysli obaly, které vytváříte užíváním emocí např. – smutku, pocitu osamění, nevyplakaných slz, vzteku apod.
Např. stává se, že nevyplakané slzy způsobují zadržování vody v těle, otoky a také obezitu.

Jsem velmi ráda, že Vám mohu nabídnout také žádost o vzkaz pro Vás.
Pokud je takový vzkaz, který Vám náleží, bude vepsán do automatické kresby.
Jedná se o radu, kterým životním směrem se máte vydat.
Inkarnované duše, lidé, které zde řeší další problémy např. (avšak nejen!) duchovního rázu, mohou obdržet i svou vlastní modlitbu.

Do kreseb nevtiskuji své představy, emoce, názory, vždy je předávám v té čistotě, ve které je dostávám.

 

2. Další možností je automatická kresba vztahová.  Jak dva lidé na sebe působí, co je např. k sobě přitahuje, nebo naopak, pokud se vedle někoho necítíte dobře, jste vyčerpaní, unavení, máte bolesti hlavy, návaly vzteku, střídavých nálad... lze zakreslit i vzájemné působení lidí jeden na druhého.

 

3. Diagnostická kresba je vhodná také k určování potíží u zvířat. Funguje stejně jako u lidí.
Zde bych také chtěla podotknout, že se často stává, že vaše domácí zvíře, od myši, např. po koně, odráží vaše potíže na sobě.
Například, víte-li, že jste výbušní,- kdykoli uděláte chybný krok stranou, vašemu zvířecímu příteli se přitíží. Případně si může způsobit i úraz.
Pokud máte trávicí potíže, váš kamarád je může mít také.
Princip vaší nápravy je vlastně v tomto jednoduchý. Leckdo z nás, totiž raději a snadněji pomáhá okolí, než sobě. Pokud to tak je, aby vás naši nebeští přátelé donutili, na sobě pracovat, dají vám kamaráda. Když se dozvíte, že váš zvířecí kamarád je nemocen, či má úraz, kvůli Vám, jistě nad řešením svých problémů začnete přemýšlet jinak, než kdyby „to bolelo jen Vás“.
Tudíž nápravou sama sebe pomůžete i svému zvířecímu příteli.
Mnoho zvířátek je takto spojeno se svými pány.

 

Kresba obsahuje: kresbu s popisky + doprovodný text k rozboru


Přeji krásné dny vám všem, drazí, a mnoho slunce do vašich srdcí.