Moje poslání pro tuto inkarnaci - automatické písmo

06.08.2015 12:08

Drahá má, sestro milovaná,
jdeš po cestě - vítr, prach a písek odo očí...
leč skrvny krve na Tvých šlépějích nesou plody ovoce.

Láska, sestro, to je mír.
Mír ve stopách, které po sobě zanecháváme.
Láska a klid a ticho v srdci.
Přejeme ti lásku a klid, které tvoje srdce prozáří a rozsvítí tak, jako svatou komnatu.
Mír sestro, a pravdu roznášej po Zemi.
A všem plnou náručí je rozdávej, tak jako náruče plné květů.
Pravdu, sestro, neboť ta je zvolena.

Lásku měj v srdci.
Pravdu na jazyku.
Tak jako čistou vodu nech slova plout.

Spínáme ruce, a k Tobě zraky,
nenecháme Tě vydechnout.
Práce je mnoho, sestro drahá,
lidstvo je nyní v těžký čas.
Brzo se musí rozpomenout,
opustit mamon, vábení, a tužby, těžké jako kamení - to bahno tíhy...
Lehký úkol není, přivést je domů čisté, zase včas.

V Nebesích Světlo září, mír a klid...
tak jako Slunce jasné, drahá Sestro
budem tu s Tebou spolu bdít.
Amen.
Chamuriel a Jofriel