Hlubinná regresní terapie

28.07.2016 14:10

Regresní hlubinná terapie je účinná, spolehlivá metoda, se kterou si můžete pomoci pochopit, poznat a vnitřně se srovnat s řadou Vašich zdravotních i jiných nesnází.

Regresní terapie je vhodná :

Ať jde o nemoce jakéhokoli původu, bolesti, strachy, alergie, problémy s dýcháním, poruchy soustředěnosti, koktání, problémy s otěhotněním,  obezitu, vztahová napětí a neshody, životní postoje, "dědičné choroby", ztráta životní energie, závislosti, noční můry, sebepoškozování, poruchy v příjmu výživy… Dále také bolesti a nevyrovnání ze ztrát jak blízkých osob, zvířat či jiných pro Vás drahých "věcí" atd. 

Přes medium (třetí osobu) u těžkých poškození toho, kdo by regresy potřeboval - stavy v bezvědomí, koma, postižení, která nedovolují sezení postiženého.

Při regresním sezení se obracíme také i k tématu přisedlých, přivtělených duší. Duše, které s sebou neseme z různých důvodů, mohou způsobovat různé nepříjemné pocity, myšlenky, návaly vzteku, děsivé sny, noční děsy, nemoci. Dále přítomnost duší ve vašich obydlí apod.

Různé "nové" choroby - motýlí křídla, syndromy, mentální postižení apod. V tomto případě je konzultace nutná, protože je potřeba počítat s tím, že v určitých případech je možné docílit maximálně tak pochopení životní situace, nebo nepatrného zlepšení v rámci možností. 

Proto individuální konzultace před sezením je vhodná.

Po konzultaci a posouzení situace lze pracovat konkrétně nebo i  přes medium na zdravotním stavu dětí, či jiných osob, které z vážných důvodů nejsou regrese schopny.

Myslím, že v podstatě vše lze regresí dobře zpracovat.

Těm, kdo na regresy přijdou bych ráda zdůraznila hlavně trpělivost. 

Tato metoda je bez použití hypnozy, aby nedocházelo při tomto stavu ovlivňování vědomí klienta terapeutem, či aby nedocházelo k přisedání dalších duší ve stavu, kdy nejste schopni plně ovládat svou mysl a tělo.

Principy hlubinné regresní terapie stojí na základech bohatých zkušeností, které nasbíral zakladatel této metody, pan Dragomirecký (Ing Andrej Dragomirecký Prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie, člen Mezinárodní akademie psychologických věd a jistě trn v oku mnoha materialistickým lékářům aj.)

Každý terapeut „je jiný“, každý z nás má jiné možnosti. Proto vybírejte terapeuta, který na Vás působí příjemně, a máte k němu pocit důvěry. Tak jsou vzájemné cesty k uzdravení otevřené na obou stranách, a tak je to dobře.

 

Princip regrese tkví ve vybavování dané události (událostí) a jejich prožitkem. Rozebráním situace, prožitku, života, který se nám vybaví. Procítění všech somatik (např. svrbění, únava, tíha, zívání, bolesti hlavy apod.), které po těle navnímáte a procítíte, až do jejich naprostého vymizení.

V některých případech, což závisí na konkrétním posouzení každého z vás, je dobré projít traumata prožitá v současném životě a pak teprve, je-li to nutné, zacházet až do minulých životů. Vše postupně :-)

Tato metoda je o vzájemné otevřenosti a trpělivosti. Jedno sezení zpravidla nestačí. – „Trpělivost přináší růže“ :-)

Před každým sezením doporučuji konzultaci, abychom se poznali a ujasnili si, co chcete řešit a abychom probrali nejúčinnější způsob řešení Vaší situace.

:-)

Nezapomeňte, že pokud jste se rozhodli pro regresní terapii, rozhodli jste se zpracovat některé, ze svých traumat. Z toho důvodu nebývají zpočátku průchody ani veselé, ani příjemné. O to příjemnější a usměvavější, je ale Váš život potom, když ze sebe shodíte to, co už nepotřebujete.

 

Vybírejte si terapeuta podle svého srdce. Aby Vám byl takový člověk sympatický.

Nenechte se ovlivnit počtem diplomů, absolvovaných kurzů, tituly před jmény apod. Toto jsou věci hmotné, materiální a nejsou zárukou lidské dovednosti, spíše jsou to vizitky hmotných statků. K Vaší Cestě ke Zdraví však potřebujete dovednosti terapeuta a to, aby pracoval srdcem.

Regresní sezení může probíhat i ve skromnosti našich domovů, hlavní je, abyste Vy měli pohodlí při sezení. Abyste u regrese neleželi. Aby těsně před nebo během regresního sezení neprobíhali žádné meditace, sugesce, relaxace. Aby průchody byly věcné, bez ovlivňování.

 

V dnešní době je spoustu duchovních záležitostí populárních, a kurzy běží jako o závod. Kurzy vede i absolvuje "kde kdo", proto buďte s výběrem opatrní. A u výběru svého terapeuta, či kohokoli, u koho budete hledat pomoc, můžete pomyslet i na rčení "Devatero řemesel, desátá bída". 

Nemá absolutně smysl potlačování symptomů nemocí, důležité a k uzdravení vedoucí je odstraňování jejich příčin.

 

Světlo Vám!

ODKAZ NA CENÍK ZDE

 

Vždy předem musíme spolu prokonzultovat pokud jste -

*PSYCHICKY LABILNÍ OSOBY, NEBO OSOBY UŽÍVAJÍCÍ LÉKY NA PSYCHIKU, ČI DROGY

*TĚHOTNÉ ŽENY. - USOUDILI BYCHOM DLE KONZULTACE.

PŘED REGRESNÍM SEZENÍM NEPOŽÍVEJTE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, UKLIDŇUJÍCÍ FARMAKA.

DÁLE SI DOVOLÍM CITOVAT ZE STRÁNEK PŘÍMO PANA ANDREJE DRAGOMIRECKÉHO: 

Ing Andrej Dragomirecký Prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie, člen Mezinárodní akademie psychologických věd

Někdy není možné aplikovat HAP(hlubinnou abreaktivní psychoterapii) u lidí, kteří jsou pod silným vlivem farmak, drog, alkoholu apod. Zvlášť negativně v tomto smyslu působí psychofarmaka, léky proti bolestem a léky proti nespavosti. Vždy se dohodneme společně, konkrétně, jak pracovat, jak porkačovat.  U těchto lidí se totiž ukazuje, že je s nimi sice možné jít do minulosti, je možné, aby si vybavovali i všechna trau mata z minulosti, mohou si je i procházet a mít při tom příslušné somatiky a emoce, ale nemusí dojít k abreakci. Někdy k ní sice dochází, ale na dosažení dobrého výsledku je nutné procházení událostí mnohokrát opakovat. Také se ukazuje, že u těchto lidí pro dosažení trvalých výsledků bývá nutné sezení několikrát opakovat.

Přitom je třeba zdůraznit, že „doba působení“ léků je z hlediska možnosti navození dobré abreakce mnohem, mnohem delší, než jak se může jevit při jejich běžném užívání (i půl roku). Jestliže pacient bere např. nějaké antidepresivum – a poté, co si den dva svůj lék nevezme, se může cítit špatně, je z hlediska HAP potřebné přestat brát lék na mnohem delší dobu. – Mohou to být řádově i měsíce. I potom není práce s těmito lidmi tak jednoduchá a snadná jako s těmi, kteří takové léky nebrali.

A. Dragomirecký

Objednávka na sezení

Ráda bych se objednal(a) na hlubinnou regresní terapii