Co můžu od přijímání Energie očekávat?

02.10.2015 20:14

Během dob pilulek a kapiček lidé stále hledají východisko zázrakem.

Spolknu tabletu, vypiju lék a jsem zdráv. Zdráv v tom slova smyslu, že příznaky se pomalu ztiší nebo zmizí, až potíže odejdou úplně. V současnosti však začíná být častějším pravidlem - ať spolknu co chci, nic nepomáhá...

 

Od léčitelů si lidé často představují, že působením energie dojde k jakémusi zázraku a po tom, co na ně přiloží ruce, jejich nemoc zmizí a člověk bude zdráv.

Pravdou ale je, že práce s energií a odpomáhání lidem od nemocí se může stát pro léčitele nebezpečnou záležitostí.

Tím, že začneme zasahovat vlastní vůlí do lidských životů (odebíráním a ovlivňováním nemocí), můžeme tak narušovat běh jejich životní cesty, naplnění jejich osudů, karmy a všech vedlejších dopadů, ať špatných, tak i dobrých, které mohla nemoc člověku přinést.

To je velmi vážná věc.

Léčiteli v tom případě hrozí vážné zdravotní problémy, napadení bludnými bytostmi, které zrovna mohou nemocnému jeho nemoci způsobovat, různá životní neštěstí a pronásledování atd...

A pak... všichni musíme vyrovnat své účty po odchodu z inkarnace (po smrti). Takže případné těžkosti hrozí i v Duchovním Světě, v našem platném Domovu.

Je proto velmi důležité působit vždy POUZE tam, kde je to dovoleno.  A POUZE V MÍŘE, která je dovolena.

 

VŽDY POMÁHÁM POUZE V SOULADU S BOŽÍ CESTOU.

Z toho důvodu, Vaše nemoc může buď odeznít úplně, nebo se Vám uleví jen částečně, podle toho, kolik tíhy ještě máte v životě nést, kolik bolesti je třeba ještě vytrpět, jak moc ještě nemoc potřebujete.

Energie Světla může a nemusí být hlavním bodem Cesty k vašemu uzdravení. 

 

Někdy se mi stane, že nemohu do nemoci zasahovat, je mi to velmi líto, ale přes toto pravidlo nechodím.

Vedení vždy respektuji, tím respektuji i Vás a Vaše životní možnosti a brány, které máte před sebou ještě uzavřeny.

 

    Mnoho lidí chce léčit "pro své dobré úmysly" pomáhat ostatním, ale opravdu toto nedoporučuji. Je hezké, že chcete pomáhat druhým, ale tato služba vyžaduje velkou obezřetnost, opatrnost a hlavně je třeba pečlivě naslouchat, komu a jak pomoci a komu zatím ne.

I to, že někomu někdy nepomůžeme (v skutku dle svých představ), je vlastně pomoc.... My nemůžeme nikdy vědět, co je pro koho nejlepší. A to, že je vyléčení dobré pro jednoho, ještě neznamená, že je dobré i pro druhého.

Někdy holt, tu bolest a trápení, potřebujeme.

Od tohoto rozhodnutí je tu Jediná Nejvyyší Vůle Boží. Prozřetelnost.

 

Pokud jste nemocní a vyberete si Světlo, které předávám, počítejte prosím s tím, že působí následovně.

Léčivá energie vychází z rukou, ale někdy také ze srdeční čakry. Z čakry srdce.

Je to energie velmi něžná, velmi silná a láskyplná.

Na nemocná místa působí čisté Světlo, a podle toho na jakém základu „špatnost v těle stojí“, působí na ni spalující oheň, voda, země, či Vítr.

Tělo se začne nemoci zbavovat tím, že začne všechny toxické přebytky vylučovat stolicí, močí, kůží. Nebo emocemi, slzami....

 

    Během sezení se také stává, že se začnou hlásit o pozornost přivtělené duše, které najednou pocítí možnost odejít do Světla. V takovém případě se s danou duší komunikuje, případně jich  může být i více a za asistence Božích Poslů, vhodných Andělů, jsou odváděny Domů, do Světla.

Sezení s řešením přivtělených duší se často protáhne i na 3-4hodiny. Vše chce svůj čas...

Každého prosím vždy o plynulou komunikaci, zpětné reakce a častokrát se ozývám sama, po emailu, sms, jak Vám je. Neboť podle toho, co se rozvíří je třeba postupovat dál. Často regresním duchovním sezením. Kde dochází v případě potřeby i k odvádění přisedlých duší.

 

Posílání energie Světla není omezená prostorem... Není třeba u nemocného člověka fyzicky být. Pro nás je to lepší. Máme "něco v ruce", když nám nemocný leží, či sedí před očima, ale v pravdě, přítomnost není potřeba.

Proto pouze ve velmi těžkých a akutních stavech zasílám energii i na dálku. Opět s přihlédnutím, zda je mi to dovoleno.

Zásadně nemocným, kteří nejsou v komatu, či bezvědomí. Tam je totiž třeba jiné práce (kresba+písmo, abychom zjistili co se děje a proč), nikoli jen energie a v těchto případech jde o velice těžkou, vyčerpávající práci, ale pokud není "pozdě", lze duši do těla vrátit a poškozené tělo zregenerovat.

Energii na dálku tedy mohu poslat tomu, kdo je při vědomí, abychom si mohli dát vědět, že on je připraven a já posílám.

 

Jedno sezení k vašemu uzdravení nestačí. Chce to vytrvalost a trpělivost. A hlavně, vaše niterné přesvědčení, že chcete skoncovat se starým způsobem chybného myšlení, jednání a chcete být lepší. To je velmi důležité. Naše "chci" je velký hnací motor na cestě k lepšímu životu. To, že chce někdo jiný, vás na správnou kolej nepřehodí...

Kateřina Pfeiferová, léčitelství, léčivý magnetismus, hlubinná regresní terapie, duchovní poradenstvíPřeji vám dny prozářené sluncem a štěstím a mnoho zdraví.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezení není vhodné PRO OSOBY UŽÍVAJÍCÍ DROGY, ALKOHOL, SILNÁ PSYCHOFARMAKA.