K čemu je dobré automatické písmo?

25.05.2016 11:11

Automatické Písmo je dobré pro každého, kdo hledá odpověď na nejasné otázky svého bytí, svého zdraví, mezilidských vztahů, zkrátka jakýchkoli potíží.

Objednáváte-li automatickou kresbu, automatické Písmo je její součástí.
 
Při automatické kresbě, či Písmu, vždy vnímám vnuknutí Vyšší Vůle, aby pomohli na Vaši otázku nalézt vhodnou odpověď, pomoc. 
Některá písma jsou doprovázena vizemi, takže může být spojitost s dětstvím nebo minulými životy. To vše Vám do písma zapíši a kompletní, nezměněné informace ve své čistotě, předám Vám.
 
Do písma ani kresby nezapojuji své názory, své domněnky apod. 
Jedná se skutečně o vyslyšená slova, a vykreslené obrazy tak, jak je naši božští Přátelé předávají.
 
Automatické písmo i kresba jsou vhodny pro jakýkoli dotaz. 
 
Všechna písma, články, které jsou na mých stránkách sepsány, vzešly automatickým písmem, vnuknutím Nejvyšší Pravdy, nasloucháním slov našich Přátel.