O automatickém písmu

24.04.2015 13:46

Jak komunikace probíhá?

Chtěla bych říci, že bohužel ne všem lidem, kteří se táží na své problémy, pošlou Bytosti Světla vzkaz.

Nejprve jsem byla nervózní, proč na otázky neslyším odpovědi, ale později se ukázalo, že je to v zájmu uchování Boží Cesty.

Duchovní cesty, kterou zde na Zemi my všichni jdeme.

Jsou informace, které slyšet „můžeme“ a pak informace, které nepřijdou, protože na ně není správný čas.

Je to spjato s Boží Cestou, kterou zde na Zemi nazýváme Život.

V některých těžkých chvílích prožíváme své životní výzvy a úkoly, které si sami vybereme před narozenínm sem na planetu Zemi.

Pokud by došlo k „prozrazení“,  nazvu-li to tak, znemožníte si tím daný úkol sami splnit a projít dále na „vyšší příčku“ vyspělosti vaší duše. Je to jako byste opisovali z taháku ve škole. Dojde k podvodu a místo jedničky dostanete pětku a zkouška je neplatná.

Ráda bych také upozornila, že každá duše prochází neustálým vývojem kupředu. Alespoň by měla... A proto i okruh informací od lidí, kteří se automatickému písmu, či automatické kresbě věnují, bývá odkryt v omezené míře. Ne všechno má být vyslyšeno, každým z nás. Ne každý, kdo chce automatickou kresbu, či automatické písmo ovládat, má stejné možnosti. Všichni nejsme připraveni stejně. To je pak v praxi patrné i na daných např. obrázcích od lidí, kteří automatickou kresbu malují.

Proto se liší spektrum informací, jejich pravdivost, úplnost, hloubka, přesnost apod.

(o tom bych se více rozepsala v jiné kapitole zde na webu. Také bych se ráda zmínila na téma kartářek, výkladů budoucnosti apod.)

 

Tedy při psaní mých Písem se obracím na nejvyšší božskou podstatu a skrze vnuknutí vypisuji, či vykresluji informace, které jsou pro Vás seslány.

Očekávejte i odpovědi, které mohou být prolnuty také s Vaším minulým životem. Někdy se k Písmu vykreslí kresba, někdy přijde jen Písmo.

Také doba, kdy odpověď přijde je někdy závislá na Vyšší Vůli, nikoli na mé vůli, takže někdy se stává, že na odpověď je třeba vyčkat.

Co je třeba k vyhotovení písma :

- mi napište Vaše celé jméno

- u partnerských vzkazů obě celá jména

- můžete mi poslat fotografii - co možná nejnovější fotografii

- u partnerských vztahů neposílejte fotografii společnou. Není vhodné, abyste byli vyfoceni pospolu. Zase je důležité poslat Vaši fotografii co nejnovější.

- pokud fotografii nemáte, nedá se nic dělat. Zašlete alespoň jméno, či jména partnerská

- snažte se co nejvýstižněji položit otázku, na kterou čekáte odpověď

Proč co nejaktuálnější fotografii?

Když se mohu podívat do Vašich očí, snáze se mi daří se na Vás naladit a přijmout tak co nejširší záběr informací. 

Co nejaktuálnější proto, že se stále vyvíjíte a jistě chcete nejvhodnější a přesnou informaci k aktuální situaci, nikoli k Vašemu rozpoložení, které bylo třeba před rokem. 

Pokud fotografie není k dispozici, nedá se nic dělat a pracuji i tak. Pak hlavně tedy jméno a přijímení. Datum narození pro mne není rozhodující.

 

Hodně Slunce na Vaší Cestě

Kateřina

Vzkazy shůry připojuji také k automatické kresbě, pokud Vyšší Vůle taková slova vysloví.

 

Další informace naleznete také zde.