O mně

03.06.2015 13:38

Drazí moji blízcí,
volám všechny Anděly Světla!
Všechny bojovníky za Světlo, kteří sem byli sesláni, či přišli zcela dobrovolně na pomoc této Zemi a inkarnovali se do lidského těla, aby byli nápomocní v boji s temnotou.
Vy, kdo cítíte, že jste povoláni, vaše duše září Světlem, a přesto je uvnitř vašeho těla nerozhodnost a strach, přijďte, vaše brány budou otevřeny.

Volám Světlo, nechť prozáří tuto planetu.

Mým posláním je posílit Světlo a Lásku a probudit co nejvíce duší na straně Světla.
Děkuji Bohu za tento dar, že jsem mohla obdržet toto tělo, ve kterém přebývám a snášet Lásku a Mír mezi Lidi.

Chtěla bych vám vyprávět o Zemi plné krásy, lásky a štěstí...
Chtěla bych vám vyprávět o ctnostech a hodnotách, na které jste zapomněli...
Pomozte sejmout mračný obal zloby, který se kolem Země rozprostřel. Svým pozitivním myšlením a láskou k druhým pomozte prorazit paprsky Světla a spojit Zemi s Vesmírným Společenstvím.


Sejměte iluzi žití a prohlédněte jeho hloubku a krásu. Důmyslnost, která je do žití vložena není v našich lidských hlavách schopna projevit se v plné šíři. Ale můžeme pochopit, že na na naší planetě začaly převažovat energie, které neprospívají radosti ze žití, ani pravým hodnotám, které je člověk schopen prožít.