Od Strážců Hvězd "Pro nás"

17.12.2015 21:57

Automatické písmo Strážců Hvězd

16.12.2015

OBDOBÍ ZMĚN ze vzkazů Vládců Hvězd

 

Drahá, neseš Světlo. Neseš Světlo, Sestro.

Poslyš. Je velké období změn. Všude.

„Světlí“ dostanou příležitost.(Ti, kdo mají stále Světlo ve svém srdci. Ti, kdo jsou dnes ti „poslední“ a ti vzadu – připomnělo mi citaci z Bible, že poslední budou první)

Vyneseme je ven.(- na popředí se dostanou duše s dobrým srdcem a záměrem.) Dobré duše se neztratí.

Dost bahna a tíhy co vynesl, vytvořil tento Svět. (lidstvo současné podoby)

Ptám se: Řekli jste, že přijdete, ale kdy? A přijdete skutečně nebo je to jen symbolický výjev pro „mír“?

Přijdeme za blyštivých světel, blesků a paprsků. (vidím zářivé velmi výrazné zářivé bílé silné záblesky)

Ne ve hmotě, v těle (ve fyzickém pevném těle), ale v kráse přijdeme.  (vidím ve vzduchu stát velké, lehké, Světlé, velmi velmi vysoké Bytosi. Velmi jemné. Shlíží dolů na Zemi, vidím asi čtyři.)

Všichni nás uvidí. Jsme Vládci Hvězd. Vyslaní učit duše na problémové planety, místa... Jsme učitelé před skázou.

Morální hodnoty budou nastaveny.

„Slepí“ budou zastaveni. (vidím lidská těla, kterým září z očí zářivé světlo. To se propojuje s paprskem bílého světla , které vychází z dlaní duchovních bytostí Vládců Hvězd. Lidská těla jsou ve stoje natažená, v mírném předklonu, jako by se natahovala nahoru za paprskem co na ně míří z rukou Bytostí.  „Vůle“ těchto lidí je pryč. Byli ji zbaveni, neboť šli po špatné cestě.)

bytosti hovoří dál:

                Někdy se stává, že vznikne „chaos“ (na planetách, místech, kam se duše inkarnují, aby vytvořili hmotný svět. Vysvětlují, že nejsme jediní, kde se to „zvrtne“)

Prozřetelnost je bezbřehá…. (vysvětlují, že je mnoho světů a životů, ani si to nedovedeme představit. Jsme ještě moc malí duchem. Je mnoho a mnoho světů a forem žití.)

                Společenství, která ve hmotě tvoříte, jsou pestrá. (ukazují, že je velké množství řekněme „druhů“ duší, jejich stupňů vývoje, jejich původu a v hmotných světech se rodí nehledě na to, kdo je kdo, prostě společně jeden k druhému, tak jak je to pro danou duši prostě potřeba. A tak vzniká pestré společenství, např. na planetě Zemi naprosto různých lidí, s různými názory, zálibami apod. Proto jsme každý úplně jiný a každý upřednostňujeme něco jiného.)

Každý žijete „pouze“ to „své“ a tím tvoříte celek, za který vlastně ani sami „nemůžete“.

Proto jsme tu My.  Nastolíme pořádek mezi Děti.

Vaše cesta v tomto stadiu vývoje (duchovno) je ještě dlouhá.

(My nežijeme jako společnost, jako celek. Zatím to neumíme. Jsme duševně příliš „malí“. V duchovních Světech nás berou jako malé „děti“ a bdí nad námi. My si jen myslíme, že žijeme jako společnost. Ale je to jen iluze. Každý z nás si žije jen ten svůj život. Sám za sebe se pere se svými problémy, se svými vlastními starostmi. Nemáme společenství, kde bychom se o sebe vzájemně starali, vzájemně se vedli k lepšímu životu, vzájemně pomáhali slabším. Nežijeme ve společenství.

Proto ve své podstatě ani „nemůžeme“ za to, kam jsme to všichni dohromady přivedli. Protože jsme směsice duší, prožívající své nutnosti a životy, tak jak to potřebujeme a umíme. A výsledkem toho, jaké duše jsme, co jsme se naučili a co jsme schopny zvládnout, je současnost.

 Neumíme žít jako společenství a nežijeme jako společnost. Ale jako každý jednotlivec, který si sem přišel „odžít“ to „své“. Proto nedokážeme situaci jako celek ovládnout a změnit. Protože neumíme žít a nežijeme jako celek. Ale žijeme jako hodně konkrétních jedinců, kteří prožívají svůj vlastní život mezi životy ostatních).

 

Ptám se: A co planeta? Je tak zničená! :-(

                Pomůžeme jí růst tam, kde je poškozená – zeleň, stromy, lesy – přibudou. Vidím, jak pod jejich energií raší malé rostlinky stromů z hlíny a rostou velkou rychlostí.

Dodáme vodní druhy živočichů zpět do vod. Vodu učiníme třpytivou a průzračnou pro naše přátele Vodních Světů.

Vodní Duchovní bytosti volají bezmocné žádosti o pomoc do Duchovních Kruhů. Začínají být bezmocní a jsou plni strachu, žijí v Temnotách hlubin, bez Světla. To způsobila lidská „špína“, která padá již i pod hladiny vod.

Některá velká města zavalí hlína. (vidím obří domy vysokých výšek. Nemají už okna, jsou silně poničeny a převalí se přes ně zemina. Hlína.)

ptám se – ale co s těmi domy pod tou hlínou? Budou tam tvořit nepořádek-?

odpověď –

Vše je rozložitelné. A cítím dálky a nekonečné břehy času. Čas je nekonečný a má spoustu času. Rozprostírá se do nekonečna a tolik času budou mít i domy a ostatní věci, které zahalí zemina.

V zemi, hlíně se to rozpadne, chce to jen čas. Vše co na Zemi vznikne má i vlastnost, možnost, zde zaniknout.

Vše co pochází ze Země, co je z ní vyrobeno, vytvořeno, vše patří do Pokladnice Země.

Co z ní vzešlo, to se rozloží, rozpustí, zanikne.

 

                Ač dojde k velké změně a také změně počtu lidí na Zemi, tok duší se nezastaví.

Budou se rodit nové a je jen na vás, jak s nimi naložíte a jakou společnost dále vytvoříte.

Ptám se: Musíme se hodně učit… jsme hloupí,… mnoho toho neznáme – myslím o hvězdách, vesmíru, výpočtech, matematice apod. – něco jako věda a zkoumání věcí zejména „mozkem“

                Naučte se dostačovat si se znalostmi, které přirozeně máte, tak, abyste tvořili správné hodnoty. Ne hodnoty v nízkém fyzickém Světě, ale v kráse na Světě.

Snažte si vystačit s tím, co máte. Buďte skromní. Máte vše, co potřebujete. Každý z vás má právě to, co právě pro svůj život potřebuje.

Nepředhánějte se ve znalostech „braných mozkem“, ale nechte rozkvést lidského Ducha.

Buďte skromní myšlenkami, ale velcí srdcem.

To je cílem této společnosti.

V duchovních hodnotách ví člověk vše, co potřebuje ke šťastnému a krásnému životu.

Technický rozvoj je bonus za odměnu. Zrozený vynálezce = dar společnosti, do které se zrodil. Je na vás, jak ho využijete.

To je svobodná vůle.

(mluví se o skutečných vynálezcích – ne lidech, kteří pracují v laboratořích a „cosi“ zkouší“. Ale skuteční vynálezci jako např. Einstein. - mimojiné tito lidé měli silnou vazbu na Boha a duchovno – skuteční vynálezci, rození géniové, uznávali duchovní hodnoty. To nebyli materialisté.)

 

Váš vzduch bude čistý. Planeta se rozdýchá. Bude plná lesů a ptáků.

 

Na rozloučenou a na můj letmý dotaz myšlenkou, odkudpak asi jsou, se ozývají slova, která zde napíši, tak jak jsem je slyšela... nijak je neposuzuji, protože spoustu duchovních jmen a názvů se našimi hlasivkami vyslovit nedá.

tedy

Strážci Hvězd  Si-Con (si kon) a  Su-Tchin (su čin) z Yorshiru (joršíru)