Zóny na pracovišti

12.08.2015 16:03

Zde předkládám malý vzorový příklad rozkreslení zón na pracovišti.

Paní si stěžovala na neutuchající, paralyzující únavu a bolest šíje a zad, jakmile dosedne ke svému stolu.
Místnost jsme narychlo načrtly a rozkreslily.

Objevuje se zde energetický vír z emocí lidí, kteří je tu zanechali ještě v dobách, kdy nynější budova ani neexistovala.
Jak vidíte, paní seděla u nejsilnějšího konce tohoto víru, který byl plný svoloče, trýznění, smrti, těžkostí a trápení.
Dále je vyznačena "cesta, kudy Oni chodí". Je to otevřená cesta pro bludné duše a energie, které ji používají jako průchod do Země.
Energetický vír bylo třeba odstranit modlitbou uzemnění zpět do Země.
Země je živá bytost. Slyší a vnímá, jak o ní hovoříte, smýšlíte, jak se k ní chováte. Země je plná života, uší i očí. Není to jen bezduchá hrouda hlíny…

Tato speciální modlitba byla seslána během kresby a zní takto:

Vracíme Zemi, co Země jest.
Vracíme Zemi, co Země jest.
Vracíme Zemi, co Země jest.
Všechno zemské a lidské, nechť stráví Zem.
Ó matko Země, hlíno zemitá, pojmi a vyčisti tyto kruhy, které zde lidé zanechali.
Vodou špínu smyj, větrem osvěž a stojaté vody rozfoukej.
Sluncem bahno prozáří.
Ze špinavých bažin sucho udělej.
Malý klíček vyrůstá.
Čistota. Naděje nových začátků.
Ó děkuji, Matko Země, za tu naději,
že v dobré a čisté vše obrátíš.
Za naději nového života Tvého.
Krása Amen.


Paní později zjistila z kroniky okolních míst, že tam, kde nyní stojí budova, ve které pracuje, bývalo v okolí popraviště.