Daruj šanci - program pro lidi v nouzi

Daruj šanci - program pro lidi v nouzi

Vážení Přátelé,

Obracím se na Vás s prosbou.

Během mé práce hlubinných regresních terapií, setkávám se s lidmi, kteří chodí velmi často s psychickými potížemi, depresemi nebo vážnými životohrožujícími nemocemi.

Bohužel, ač si každý z nás platí státem vyžadované zdravotní pojištění, nemůžete si z něj dovolit vyčerpat peníze dle svého uvážení a jste tímto systémem nuceni darovat tyto obnosy pouze do civilního, fyzického zdravotnického ústavu.

Ne jedna vede Cesta ke zdraví… Bohužel, jakákoli další, kterou byste se rádi vydali, musíte uhradit i nadále ze své kapsy…

A to je hlavní důvod proč se obracím na ty, kteří mají řekněme „více financí, než někdo druhý“.

 

Lidé, kteří na regrese chodí často potřebují více, než jedno sezení. Potřebují přijít zpočátku třeba 2x-3x do měsíce, abychom byli schopni co nejvíce zapracovat na jejich zdravotním posunu.

Bohužel, nemohu si dovolit ani já, pracovat zadarmo… A ač se snažím vycházet takovým lidem vstříc a nabídnout např. alespoň slevu ze sezení, časté návštěvy jsou pro takové lidi nedostupné.

 

Již loni jsem vyvěsila plakátek s bílou holubicí – symbolem Naděje pro ty, kteří jsou v současném životě závislí na milosti druhých. A mnohokrát děkuji dobrým duším, které nabídli finanční podporu již několika lidem v nouzi.

 

Možná, že někteří, kteří se na mě obrací, jsou závislí právě na té milosti vaší. A můžeme si pomoci navzájem. Vy dáte milost někomu, prostřednictvím finančního příspěvku, pomůžete mu na jeho cestě ke zdraví, zároveň podpoříte také mě, abych tuto činnost mohla vykonávat pro další lidi v tíživých životních podmínkách, a svým milodarem uděláte dobrý skutek i pro sebe.

 

Moje poslání, činnost, nevede mezi lidmi s hojností, přepychovými cestami štěstí, lesku, honosných majetků a radostí. Ale potkávám ty, kteří se lopotí skrze suché kamenité pěšiny, potkávám ty, kteří jsou na dně, a obtěžkáni balvany tíhy životních událostí. Mnozí z nich jsou závislí na milosti druhých.

Současnost je odrazem naší minulosti. Minulost nás dožene v přítomnosti tak jako tak… a stvoří současnost.

Jestliže je vaše současnost vhodná k poskytnutí daru, udělejte to.

 

Dovolte mi Přátelé, vás oslovit a požádat o milodar pro ty, kterým milost může zachránit život.

Jsou to případy zejména – sebevražd v rodinách, pozůstalých, kteří jsou v depresích, lidé se sklony k sebevraždám, anorexie, jiné psychické potíže, rakoviny apod.

I malou částkou můžete učinit někoho šťastným. I malá částka může někomu přinést šanci nevzdát život.

 

Možností je několik

Obrazy duchovních krajin, jsou obrazy, které mají duši... Jejich koupí přispějete na mou činnost a pomůžete těm, kteří jsou v nouzi.
 
Konkrétně se vždy dohodneme emailem. Pokud se objeví někdo, kdo pomoc potřebuje, píši emailovou zprávu na jaké sezení – jméno anonymní – se finanční podpora shání. V kostce „o co jde“, abyste se mohli rozhodnout.

Po absolvování sezení odesílám vyplněný paragon s razítkem na vaši adresu, abyste měli doklad o zaplacení.

Vše je legální, peníze se zasílají převodem na účet.

 

Děkuji Vám za sdílení.

Daruj Šanci.

 

Kateřina Pfeiferová

Rada z Nebe

11.06.2018

Paragon za využitou službu zašlu poštou na vaši adresu. 

Nejsm plátcem DPH.

 

***

Související obrázek

 

Akci Daruj šanci můžete použít třeba i jako dárek a uhradit tak sezení někomu, o kom ze své blízkosti víte, že je to právě pro něj.

Uhradit lze jakákoli nabízená služba z mojí nabídky – obrazy, sezení, konzultace, regresní terapie, energie, automatická kresba a písmo. A ostatní dle domluvy.

 

 

 

Bohužel, je chyba lidí, že nehledí na schopnosti tzv. odborníků, ale na doloženost "důležitosti" - různými papíry, dokumenty, certifikáty, osvědčeními, diplomy aj. Vzdělnání, ineligence to je hezká věc, ale pokud chybí oduševnělost a vnitřní moudrost, zůstává poslání těchto "odbroníků" prázdné...

Duchovní podstata zdravotních problémů by vždy měla jít ruku v ruce se studiem fyzického těla.

Tělo je prostředek díky němuž můžete odhalit všechny své minulé, současné chyby, které ve svém životě děláte. 

Díky němu můžete růst a kráčet vpřed.

 

Pozemská "vystudovanost" však bohužel není pravou zárukou kvality. Během studia nikoho nezajímají vrozené předpoklady a vhodnost studenta pro daný obor...

Pojišťovny hradí lidem pouze služby „akreditovaných“, ať už stojí tyto služby za pendrek nebo ne. Lidskou volbu, schopnosti, vlohy a vrozený talent oproti papírovým dokladům, které se vydávají pod úplatou nebo pouze v případě, že splníte daná očekávání, představy a požadavky jednotlivců.

Když jde o zdraví, o život, o Vás, nejde jen o papíry, razítka, naučené teorie ani diplomy. Jde o vnitřní moudrost, schopnosti, vlohy, vcítěni se  a skutečný zájem o Člověka.

 

Vybírejte srdcem talentovanou Bytost, ne podle počtu titulů, diplomů apod. Ty nejsou zárukou.

Pomocí tlačítka PayPal můžete jednorázově přispět potřebným do programu Daruj Šanci a uhradit 1x sezení hlubinné regresní terapie. 

Za pomoc vám děkujeme.

DARUJ ŠANCI - Možností je několik

drobný finanční dar

úhrada sezení pro danou osobu 

koupě obrazu z kolekce Duchovních krajin, které maluji.

Obrazy duchovních krajin, jsou obrazy, které mají duši... Jejich koupí připsějete na mou činnost a pomůžete těm, kteří jsou v nouzi.