Přání k vánočním svátkům

Přání k vánočním svátkům

Vánoční svátky

Už máte nakoupené všechny dárky?
Klasická otázka předvánoční doby.
 
Mívala jsem Vánoce moc ráda... A měla jsem za to, že i lidé kole mě... dřív to tak asi bylo... Vánoce byly známkou pohody, rodinných návštěv a zobání něčeho na zub... Lidé se těšili na klid a odpočinek... 
..a jednoho dne se mnoho z nás zamilovalo do peněz a lásku si lidé zaměnili za peníze. Čím více peněz, tím více lásky... a Pravá Láska sama se tak z lidského vědomí pomalu ztratila...
 
V současné době se kouzlo tichých vánočních svátků pro mnoho lidí naprosto vytratilo. 
Odpusťte mi ten výraz, ale mnoho lidí se úplně zbláznilo a krásu štědrosti LÁSKY dávání LÁSKY A RADOSTI proměnili za půjčky, stres z hromady balíčků, které dávají pod strom... ach ouvej... kde je konec tichým, skromným a přesto tak štědrým vánočním svátkům, které neoslavují nás, ale oslavujií narození Krista Krále...
 
Vánoční svátky nejsou o nás, jsou to svátky narození Krista. Který svým životem přišel nám pomoc s ukázkou duchovního naplnění pozemského žití. Sám na sebe vzal velmi těžký úkol, kterým bylo na vlastní kůži dokázat skutečnost Života Duše, nás samých. Nás samých v našem těle. 
Udělal to i přes bolest, kterou následně prožil a vytrpěl, než zemřel, abychom na to nezapomněli a mysleli na to, že nejsme Těla, že jsme Duše v Těle. 
 
Jak daleko toto poselství zasahuje do penězmi zfanatizované společnosti, posuďte sami... 
 
Nezapomínejte neukazovat na druhé, ale vždy především spytovat sami sebe. To je Cesta k Čistotě a ke Světlu. 
 
A připomeňte sobě a hlavně svým dětem, o čem jsou vánoční svátky. Co se to vlastně slaví. Seznamte je s historií, realitou, o kterou tu jde. Ne o kapitalistický výmysl a zástěrku duchaprostých lidí.
 
Takže opravdu ve zkratce:
 

Když Maria čekala své nenarozené dítě, podle nařízení císaře Augusta (LK 2,1) probíhalo v Izraeli sčítání lidu a protože Josef byl z Davidova rodu, musel se jít s těhotnou Marií nechat zapsat do Judska, do Betléma a tím se stalo se stalo, že se Ježíš narodil tam. Po narození se mu přišli klanět mudrci od východu – tři králové – a když odešli, zjevil se Josefovi zase anděl, který mu řekl, že má vzít dítě a matku a prchnout do Egypta, protože Herodes bude v Betlémě hledat dítě a bude ho chtít zahubit. Poté tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti.

Když Herodes zemřel, Josefovi to zase oznámil anděl Páně, s tím, že se má vrátit zpátky do Izraelské země (Mt 2,21). Protože ale v Judsku kraloval Archealos, Herodův syn, šel Josef raději (na pokyn, který dostal ve snu) do Galileje, do Nazareta.

 
 
 

Pokojné Pravé Vánoce, s uctíváním Lásky a Dobra, Štědrosti Srdce, bez uctívání křivostí, jakými jsou bezduché zlaté modly.

Ježíš narození Krista, betlem