Rubínová

Rubínová

Rubínová. 
Láska ukrytá v Tichosti a příjemné Temnotě Vesmíru.
Zářím Svou Láskou Srdcem i Tváří obrácená k Bohu.
Archa. Adnachiel

Na obraze zblízka je Bytost se sepjatýma rukama, která hledí vstříc Jížnímu Kříži a z jejích rukou vychází energetické proudy.
Z pohledu z dáli uvidíte Lučištníka, Archa. Adnachiela, který je úžasným, milujícím opatrovníkem Dobých Cílů a Pravých Životních Začátků.
Obraz sypaný třpytkami, vykládaný štrasovým souhvězdím Jižního Kříže. 

Velikost: 30x40cm.