Zpíváme a hrajeme na akci Noc kostelů v Polici nad Metují

Zpíváme a hrajeme na akci Noc kostelů v Polici nad Metují

Komu se líbilo naše předvánoční Zpívání Bohu, může si nás přijít poslechnout a potěšit srdce na krátkém zpívání na akci Noc Kostelů. Kam jsme byli srdečně pozváni, abychom zazpívali a zahráli. 
Podrobný program bude dodán. 
Naše zpívání začíná po prohlídce, v 18:30, trvá zhruba 30min včetně krátké prohlídky varhan pro ty, kteří budou mít zájem :-)
Těšíme se na vás.

v pátek 09.06.2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

Římskokatolická farnost Police nad Metují a Regionální muzeum Náchod zvou na již tradiční Noc kostelů – muzejní noc, která v tomto roce proběhne v pátek 9. června 2017. Program bude probíhat v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v prostorách Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře a ve staré barokní škole Dřevěnce. Muzeum a soukromou opatovu kapli v benediktinském klášteře a starou školu lze navštívit v jak rámci programu Noci kostelů, tak samostatně.