Neděle Boží Hod - Zmrtvýchvstání a následujících velikonočních osm týdnů končících Letnicemi

zmrtvýchvstání páně

Nedělní Boží Hod připomíná Zmrtvýchvstání Páně. 

 

Dobu, kdy se Duše Ježíše vrátila znovu mezi lid Vzkříšením Těla.

 

Začíná velikonoční období - oktáva. V tomto období, dle dostupných Písem, stále Ježíš sestupuje ke svým učedníkům a promlouvá s Nimi.

To je sváteční období osmi neděl vrcholící Hodem božím svatodušním, doby kdy Duše Kristova odešla Domů - Nanebevstoupení po 40dnech, po dalších 10 dnech Seslání Ducha Svatého - Letnice. 

 

 
 
 

Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista. Potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje k nebi.

Nanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva křesťanské svátky, následující po velikonocích - první za čtyřicet a druhý za padesát dní. 

Jsou to svátky na památku událostí, které prožili první křesťané. 

 

 

 

 

Tradice na Boží hod velikonoční

Skončil přísný půst.

Výsledek obrázku pro beránek

Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.

Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje.

Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.

 

Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

Pečou se velikonoční beránci.

 

Hostiny začínali masovým vývarem s jarní zeleninou.

Na prostřený stůl patří různá mladá masíčka - jehněčí, drůbeží, skopové, králičí, kůzlečí apod.  Velikonoční nádivka z uzeného masa apod.

Pečou se mazance, velikonoční beránci. Pokrmy z vajec.

Světí se jídla - beránky, mazance, malovaná vejce, chleby

Zkrátka upečete, navaříte vše co vám chutná a uděláte si radost z dobrého jídla.

Krásnou Neděli Božího Hodu!

A - Vzpomeňte si, Kdo Jste...

 

 

Láska, pravda, naděje, víra, milosrdenství, odpuštění, nápomocnost, cudnost, přijímání s pokorou, síla znovu vstát a jít, moudrost, spravedlnost, mírnost, štědrost, střídmost a činorodost.