Neděle Boží Hod - Zmrtvýchvstání a následujících velikonočních osm týdnů končících Letnicemi

zmrtvýchvstání páně

Nedělní Boží Hod připomíná Zmrtvýchvstání Páně. 

 

Dobu, kdy se Duše Ježíše vrátila znovu mezi lid Vzkříšením Těla.

 

Začíná velikonoční období - oktáva. V tomto období, dle dostupných Písem, stále Ježíš sestupuje ke svým učedníkům a promlouvá s Nimi.

To je sváteční období osmi neděl vrcholící Hodem božím svatodušním, doby kdy Duše Kristova odešla Domů - Nanebevstoupení po 40dnech, po dalších 10 dnech Seslání Ducha Svatého - Letnice. 

 

 
 
 

Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista. Potom, co se zpřítomnil svým učedníkům, jim sdělil, že napříště již nebude viditelný a vzdálil se, stoupaje k nebi.

Nanebevstoupení a Svatodušní svátky jsou dva křesťanské svátky, následující po velikonocích - první za čtyřicet a druhý za padesát dní. 

Jsou to svátky na památku událostí, které prožili první křesťané. 

 

 

 

 

Tradice na Boží hod velikonoční

Skončil přísný půst.


Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.

Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje.

Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla.

 

Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

Pečou se velikonoční beránci.

 

Hostiny začínali masovým vývarem s jarní zeleninou.

Na prostřený stůl patří různá mladá masíčka - jehněčí, drůbeží, skopové, králičí, kůzlečí apod.  Velikonoční nádivka z uzeného masa apod.

 

Pečou se mazance, velikonoční beránci. Pokrmy z vajec.

Světí se jídla - beránky, mazance, malovaná vejce, chleby

Zkrátka upečete, navaříte vše co vám chutná a uděláte si radost z dobrého jídla.

Krásnou Neděli Božího Hodu!

A - Vzpomeňte si, Kdo Jste...

 

 

Láska, pravda, naděje, víra, milosrdenství, odpuštění, nápomocnost, cudnost, přijímání s pokorou, síla znovu vstát a jít, moudrost, spravedlnost, mírnost, štědrost, střídmost a činorodost.