Vánoční svátky

Už máte nakoupené všechny dárky?
Klasická otázka předvánoční doby.
 
Mívala jsem Vánoce moc ráda... A měla jsem za to, že i lidé kole mě... dřív to tak asi bylo... Vánoce byly známkou pohody, rodinných návštěv a zobání něčeho na zub... Lidé se těšili na klid a odpočinek... 
..a jednoho dne se mnoho z nás zamilovalo do peněz a lásku si lidé zaměnili za peníze. Čím více peněz, tím více lásky... a Pravá Láska sama se tak z lidského vědomí pomalu ztratila...
 
V současné době se kouzlo tichých vánočních svátků pro mnoho lidí naprosto vytratilo. 
Odpusťte mi ten výraz, ale mnoho lidí se úplně zbláznilo a krásu štědrosti LÁSKY dávání LÁSKY A RADOSTI proměnili za půjčky, stres z hromady balíčků, které dávají pod strom... ach ouvej... kde je konec tichým, skromným a přesto tak štědrým vánočním svátkům, které neoslavují nás, ale oslavujií narození Krista ...
 
Vánoční svátky nejsou o štědrosti typu "kupa věcí", jsou to svátky narození člověka, který nám svým životem přišel pomoc s ukázkou duchovního naplnění pozemského žití. Sám na sebe vzal velmi těžký úkol, kterým bylo na vlastní kůži ukázat skutečnost Života Duše, nás samých v těle i bez těla. 
Udělal to i přes bolest, kterou následně prožil a vytrpěl, než zemřel, abychom to mohli vidět a na to nezapomněli a mysleli na to, že nejsme Těla, že jsme Duše v Těle a každá naše role, kterou hrajeme, nese v sobě Vyšší boží Princip.. 
 
Jak daleko toto poselství zasahuje do penězmi zfanatizované společnosti, posuďte sami... 
 
Nezapomínejte neukazovat na druhé, ale vždy především spytovat sami sebe. To je Cesta k Čistotě a ke Světlu. 
 
A připomeňte sobě a hlavně svým dětem, o čem jsou vánoční svátky. Co se to vlastně slaví. Seznamte je s historií, realitou, o kterou tu jde. Ne o kapitalistický výmysl a zástěrku duchaprostých lidí.
 
Zkuste letošní Vánoce prožít tak, jak by to mělo být - skromný dáreček pod stromečkem jak symbol štědrosti - štědrosti a laskavosti lidského srdce a Ducha.. 
Nastavte symbol Vánoc jako připomenutí, že i ta největší duše se může narodit v nejnuznějších podmínkách, a že lesk slávy a bohatství není zárukou dobrých lidských hodnot. 
Připomeňte dětem příběh o betlémské hvězdě, o pouti do Betléma. O zrození Ježíše, o jeho osudu... O smyslu Vánoc. O smyslu Velikonoc.
Zkuste prožít Vánoce jako oslavu dobroty a člověčenství. 
A porovnejte.  
Jaké to bylo?
 
Takže opravdu ve zkratce:
 

Když Maria čekala své nenarozené dítě, podle nařízení císaře Augusta (LK 2,1) probíhalo v Izraeli sčítání lidu a protože Josef byl z Davidova rodu, musel se jít s těhotnou Marií nechat zapsat do Judska, do Betléma a tím se stalo se stalo, že se Ježíš narodil tam. Po narození se mu přišli klanět mudrci od východu – tři králové – a když odešli, zjevil se Josefovi zase anděl, který mu řekl, že má vzít dítě a matku a prchnout do Egypta, protože Herodes bude v Betlémě hledat dítě a bude ho chtít zahubit. Poté tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti.

Když Herodes zemřel, Josefovi to zase oznámil anděl Páně, s tím, že se má vrátit zpátky do Izraelské země (Mt 2,21). Protože ale v Judsku kraloval Archealos, Herodův syn, šel Josef raději (na pokyn, který dostal ve snu) do Galileje, do Nazareta.

A proč se narodil Ježíš v "chlévě"?

Na dalekých cestách, stejně na takových, na jakou se vypravili Marie s Josefem míjeli poutníci také různé salaše - často i ve "skalách" upravené přístřeší pro pasoucí dobytek a jejich pastýře, kteří trávili dlouhou dobu v širé přírodě. V jedné takové se uchýlili také Josef a Marie při své pouti do Betléma. 

Je přesný datum narození 24.12.? 

To bohužel nevíme. Ale zkoumáním dějin, historických záznamů, srovnáváním času, počasí, ročních obodobí dle záznamů, stanovilo se zhruba "nejlépe odpovídající datum" a to je 24.12.

Opravdu Ježíška, který nosil dárky dětem nikdy nikdo neivděl?

Nemáme vyobrazení „Ježíška“. Ježíška nikdy nikdo neviděl. – a tak používáme jiné symboly např. Santa, sobi, děda Mráz apod.

Logicky- to přeci není pravda… Symbolem vánoc je přeci Betlém.

Pokud bychom dodržovali pravý smysl Vánoc. Tedy narození Ježíše Krista, je logicky jasné, že malý Ježíš, je zdrobněle Ježíšek.

Kdo tedy nosí dárky pod stromeček? Přeci Ježíšek- tedy buď vyobrazené malé dítě Ježíše, nebo i velký Ježíš Kristus, který nosí dárky dětem jako symbol štědrosti – tedy opět ne symbol bohatství, věcných darů, ale symbol štědrosti jako vlastnosti člověka. Dárek jako odměna, která vzejde za dobrotu a štědrost ducha.

Proto je nutné postavit si o vánocích betlém, připomenout dětem, co to vlastně Vánoce jsou. A kdo že je ten Ježíšek, jak vypadá, jak rostl, jak žil a jak bohužel jeho cesta skončila. Aby děti mohli pochopit pravý smysl Vánoc.

 

 

 
 
 

Pokojné Pravé Vánoce, s uctíváním Lásky a Dobra, Štědrosti Srdce, bez uctívání křivostí, jakými jsou bezduché zlaté modly.

Ježíš narození Krista, betlem